Strona główna » O bibliotece » Działamy! » II Turniej Gry w Kręgle dla Bibliotekarzy
 • A-
 • A
 • A+

II Turniej Gry w Kręgle dla Bibliotekarzy

Dodane 21.06.2012

W ramach integracji wrocławskiego środowiska oraz propagowania aktywnego trybu życia Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych (SBP) organizuje po raz drugi we Wrocławiu Bibliotekarski Turniej Gry w Kręgle. Odbędzie się on 3 lipca, w godzinach 15:00-17:00, w kręgielni Miraż (ul. Legnicka). Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie turnieju, zamieszczonym poniżej.


Regulamin Imprezy

I. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w II Turnieju Gry w Kręgle dla Bibliotekarzy.

II. Cele Imprezy
Celem Imprezy jest integracja środowiska bibliotekarskiego Wrocławia.popularyzacja gry w kręgle jako nowej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.wprowadzenie imprezy, jako cyklicznej, do kalendarza imprez obchodów dnia Bibliotek we Wrocławiu.

III. Organizator
Koło Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych we Wrocławiu oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa.

IV. Uczestnictwo

 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które są zatrudnione w bibliotece zorganizowane w 2 osobowe drużyny.
 2. Turniej organizowany jest z zachowaniem równości płci.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w zawodach oraz wniesienie opłaty 20,00 zł.

V. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów
Miejsce: Kręgielnia Miraż, ul. Legnicka, Wrocław
Terminy i czas:

 • 22 czerwiec 2012 (piątek) do godz. 12:00 – termin nieprzekraczalny – zgłoszenie uczestnictwa mailowo na adres: m@karciarz.info,
 • 1 lipca 2012 – potwierdzenie uczestnictwa oraz składów drużyn. Komisyjne losowanie torów odbędzie się przed rozpoczęciem rozgrywek,
 • 3 lipca 2012 - rozgrywki godz. 15:00-17:00, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. 

VI. Zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

 • osobiście w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • mailowo na adres m@karciarz.info 

do 22 czerwca 2012, godz. 12:00

UWAGA!

KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW musi wypełnić przygotowany przez ORGANIZATORA formularz. Do pobrania tutaj!

VII. Przepisy i zasady gry w kręgle

Przepisy:
Bibliotekarski Turniej w Kręgle będzie rozgrywany zgodnie z niniejszym regulaminem, zasadami i przepisami ustalonymi przez Organizatora. Ustalenia organizacyjno porządkowe:

 1. Zgłoszenie imienne 2 osobowych drużyn.
 2. Zawodnicy rozegrają 3 gry. Punktacja liczona będzie za 2 rundy wytypowane przez zawodników przed rozpoczęciem gry. Punktacja końcowa wyłoni finalistów.
 3. Każda gra składa się z 2 rund, w każdej rundzie zawodnik jest upoważniony do oddania 2 rzutów.
 4. Organizatorzy dopuszczają przynoszenie i rozgrywanie spotkań własnymi kulami–bilami.

Zasady gry w kręgle:

 1. Gra składa się z 2 rund.
 2. W każdej rundzie gracz ma do dyspozycji dwa rzuty kulą. 
 3. Jeżeli przy pierwszym rzucie każdej rundy gracz strąci wszystkie 10 kręgli, to jest to tzw. strike i drugiego rzutu nie wykonuje. 
 4. Dwa strike za sobą to “double”, a trzy to “triple”. 
 5. Jeżeli po pierwszym rzucie gracz nie strącił wszystkich kręgli, następuje drugi rzut. 
 6. Po strąceniu wszystkich kręgli w drugim rzucie gracz uzyska tzw. “spare”. 
 7. W wypadku, gdy po drugim rzucie pozostaną jeszcze nie strącone kręgle, wtedy wynik nazywa się “open frame” i gracz zdobywa tyle punktów ile strącił kręgli. 
 8. W czwartej rundzie gracz ma do dyspozycji trzy rzuty, a jeżeli w poprzedniej rundzie został mu zaliczony “strike” lub “spare” zostają mu tylko dwa rzuty. 
 • każdy strącony kręgiel jest liczony jako jeden punkt, 
 • za “strike” gracz uzyskuje 10 pkt. + 10 pkt. premii, 
 • za “spare” gracz uzyskuje 10 pkt. + 5 pkt. premii, 
 • za “double” gracz uzyskuje 20 pkt. + 20 pkt. premii, 
 • za „triple” gracz uzyskuje 30 pkt. + 30 pkt. premii, 
 • punktów za “strike”, “double” i „triple” nie sumuje się, tak więc zawodnik max. w każdej grze może uzyskać 80 małych pkt.

9. Kolejność startujących zawodników i poszczególnych grup ustalona zostanie przez losowanie.
10. Jednocześnie startują dwaj zawodnicy na dwóch niezależnych torach o uzyskanie jak najlepszego wyniku.

VIII. Program zawodów

 • 22 czerwca 2012 do godz. 12:00 mija termin zgłoszeń uczestników Turnieju,
 • 1 lipca 2012 godz. 20:00 potwierdzenie uczestnictwa,
 • 3 lipca 2012 godz. 15:00 rozpoczęcie zawodów,
 • 3 lipca 2012 godz. 17:00 zakończenie rozgrywek, wręczenie nagród.

IX. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki

 1. Wszystkich uczestników obowiązuje MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE (do wypożyczenia na miejscu) oraz luźny strój zapewniający swobodę ruchów.
 2. Po każdej grze, będzie sporządzony protokół, na podstawie którego będą ustalane wyniki w poszczególnych grupach.
 3. Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu i umieszczane na stronie internetowej Koła SBP.

X. Nagrody

Przewiduje się następujący podział nagród:

 • z ogólnego wpisowego przeznacza się 60% na pulę nagród rzeczowych, która będzie podzielona wg zasady I – miejsce 51%; II – miejsce 30%; III – miejsce 19%,
 • 40% z wpisowego przeznacza się na organizację Turnieju,
 • dla najlepszego zawodnika Turnieju nagroda ufundowana zostanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział we Wrocławiu,
 • nagrody rzeczowe lub finansowe przekazane od potencjalnych sponsorów.

Podatek od nagród pieniężnych:

 • od nagród pieniężnych będzie pobierany 10 % podatek, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i sportowego ducha Zawodów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy, ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy.
 4. Wszelkie informacje udzielane są mailowo: m@karciarz.info oraz pod numerem tel. 609 111 051 lub 71 / 356 15 06

Za Organizatorów
Koordynator Zawodów – Magdalena Karciarz

Pobierz deklarację uczestnika zawodów  i weź udział w turnieju!

Dodaj komentarz

Wymagane pola oznaczone są *.


Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij aby wygenerować nowy.