Strona główna » O bibliotece » Działamy! » Informacja w świecie cyfrowym : informacja a innowacja
  • A-
  • A
  • A+

Informacja w świecie cyfrowym : informacja a innowacja

Dodane 01.04.2009

"Informacja w świecie cyfrowym : informacja a innowacja", Dąbrowa Górnicza - 16 marca 2009 r.

Informacja to pojęcie, którego można definiować z różnych perspektyw. Jest nią  ulotna wiadomość, komunikat zwiększający stan wiedzy odbiorcy o otoczeniu. Informacją nazywamy uporządkowane wg określonego schematu dane. Pojęcie to odnaleźć można także w terminologii ekonomicznej. Informacja w tym ujęciu jest rodzajem produktu, stanowi zatem przedmiot obrotu ekonomicznego. Wielowymiarowe pojęcie informacji coraz częściej pojawia się jako temat rozważań na polu naukowym. Przytaczane w debatach informatyków, architektów informacji, socjologów, infobrokerów oraz bibliotekarzy.

Rozległe zasoby infosfery oraz jej charakterystyka stały się inspiracją do przygotowania cyklu konferencji pod hasłem przewodnim: Informacja w świecie cyfrowym. Inicjatywę tę podjęła w 2008 r. Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W dniu 16 marca 2009 r. odbyła druga edycja konferencji, zatytułowana: "Informacja w świecie cyfrowym : Informacja a innowacja". Podobnie jak w pierwszej edycji zamiarem organizatorów było przybliżenie zagadnień informacji naukowej w przestrzeni cyfrowej, a także wskazanie jak innowacje w świecie cyfrowym wpływają na jakość otaczającego nas świata.

Uczestników II Konferencji przywitała Jej Magnificencja Rektor WSB Prof. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, we wstępie podkreślając potrzebę „oswojenia Internetu dla potencjalnego odbiorcy”.  Następnie głos zabrała inicjatorka zjazdu naukowego w Dąbrowie Górniczej dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu Marzanna Chmielarska, objaśniając audytorium tematykę konferencji.

Jako pierwszy prelegent wystąpił Krzysztof Komorowski, pracownik IBM Polska, ekspert w dziedzinie IT. Opierając się na własnym doświadczeniu oraz badaniach dowodził, iż niepowodzenia projektów informatycznych w różnego rodzaju instytucjach, leżą przede wszystkim w sferze niechęci do zmian kultury organizacyjnej.

Z charakterystyką i rozwojem społeczeństwa wiedzy na gruncie polskim zapoznał uczestników Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta związany z tygodnikiem „Polityka”. W swoim wystąpieniu podkreślił zależność postępu w informatyzacji obywateli od polityki państwa.

Następnie głos zabrał Karol Nowaczyk, pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania. Bazując na raporcie Elektroniczna gospodarka w Polsce, zawierającym wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r., naszkicował charakterystykę polskiego użytkownika Internetu.

Kolejny referat przygotowali Marcina Werla oraz Marcin Mielnicki, przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Z treścią referatu zapoznał uczestników pierwszy z autorów. Odczyt dotyczył różnych aspektów tworzenia i funkcjonowania systemów agregujących informacje o obiektach cyfrowych.

Marzenna Chmielarska zaprezentowała, stworzone i rozwijane przez pracowników Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu, repozytorium wiedzy „Informacja w świecie cyfrowym”. Stworzone zgodnie z formułą subject gateway, repozytorium zawiera odsyłacze do pełnych tekstów naukowych, zamieszczonych w sieci.

O możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w porządkowaniu i przepływie informacji, przekonywał uczestników Paweł Buchwald, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu.

Problematykę zarządzania informacją indywidualną podjęła w swoim wystąpieniu dr hab. Katarzyna Materska, pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka zwróciła szczególną uwagę na zależność, jaka występuje pomiędzy sposobem organizacji zasobów informacyjnych, a efektywnością pracy.

Kolejny odczyt związany był z działalnością infobrokera. Dr Sabina Cisek, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wprowadziła w arkana pracy pośrednika informacji.

Ostatni referat konferencji dotyczył udziału architekta informacji w budowaniu efektywnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Dr Stanisław Skórka, pełniący funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawił profil architekta informacji. Wskazał również obszary, na których odbywa się współpraca bibliotekarza z przedstawicielem zaprezentowanej profesji.

Udział w Konferencji pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z kierunkami badań nad informacją. Był też okazją do wymiany doświadczeń. Pozostał jednak pewien niedosyt, gdyż Konferencja trwała zaledwie jeden dzień. Pozostaje mieć nadzieję, że spotkamy się w Dąbrowie Górniczej także w przyszłym roku.

Ewa Rozkosz

Dodaj komentarz

Wymagane pola oznaczone są *.


Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij aby wygenerować nowy.