Strona główna » O bibliotece » Działamy! » Information literacy w kontekście potrzeb społeczeństwa XXI wieku
  • A-
  • A
  • A+

Information literacy w kontekście potrzeb społeczeństwa XXI wieku

Dodane 30.12.2009

"Information literacy w kontekście potrzeb społeczeństwa XXI wieku", Kraków - 27 listopada 2009 r.

Information literacy to zagadnienie definiowane jako ogół kompetencji związanych z wyszukiwaniem,  selekcją, oceną i właściwym wykorzystaniem informacji. Konieczność nabywania i rozwijania przytoczonych umiejętności jest bezdyskusyjna, a wynika z ilości dostępnej i rozrastającej się w szybkim tempie informacji. Termin information literacy stał się myślą przewodnią dla VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Konferencji uczestniczyła też autorka niniejszej relacji.

Uczestników konferencji przywitał Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Krakowie Dr Remigiusz Sapa. W swoim wystąpieniu podkreślił potencjał studenckich przedsięwzięć w nauce.

Sesję pierwszą otworzył referat Kamila Hydzika (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). Prelegent przybliżył zebranym jeden z najpopularniejszych standardów kształcenia umiejętności informacyjnych - Big6. Przedstawiona została krótka historia oraz poszczególne etapy składające się na model kształcenia wg tego standardu, w skład których wchodzi trening następujących umiejętności: zdefiniowanie potrzeby informacyjnej, wyszukiwanie informacji, lokalizacja i dostęp do źródeł, wykorzystanie, synteza oraz ocena informacji.

Tematykę edukacji informacyjnej kontynuowała Natalia Toczek (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). Omówiła charakter kursów information literacy realizowanych w ramach studiów wyższych. W swoim referacie wyodrębniła 3 zasadnicze modele: autonomiczne kursy niezależne od programów przedmiotowych, kursy zintegrowane z przedmiotami, kursy niezależne od przedmiotów kierunkowych włączone w program zajęć. Kolejna prelegentka, Martyna Pawłowska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ) zaprezentowała teorię media literacy. Podkreśliła znaczenie wczesnej edukacji, gwarantującej właściwy odbiór, wykorzystanie i interpretacje przekazów medialnych w późniejszym okresie.

Natalia Kozłowska i Ewelina Wieczorek (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW) przybliżyły zawartość kursów bibliotecznych prowadzonych drogą e-learningu w szkołach wyższych na terenie Pomorza i Kujaw. O innym narzędziu dostępnym on-line opowiedziała Anna Pluta (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK) . Zapoznała uczestników z usługą „Ask a librarian”, koncentrując się przede wszystkim na sposobach wykorzystania tego narzędzia przez polskie i zagraniczne biblioteki.

Sesję zamknął referat Rafała Jurkowskiego, Irminy Obermüller i Pawła Wróblewskiego (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK) na temat „Bibweb”, internetowego kursu adresowanego dla bibliotekarzy, którego celem jest podwyższenie kompetencji informatycznych tej grupy zawodowej.

Drugą sesję rozpoczął Jacek Włodarski (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW). Prelegent podjął się analizy umiejętności informacyjnych uczniów polskich szkół średnich. Wskazał na brak realizacji programu ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej, jako przyczynę ich niskich kompetencji informacyjnych.

W kolejnym wystąpieniu Marcin Karwowski oraz Łukasz Zając (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW) podzielili się swoimi doświadczeniami z kursów, jakie przeprowadzili dla grupy maturzystów z Chełmży.

O udziale Web 2.0 w information literacy opowiedział Tomasz Kubisztal (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ). Prezentację wzbogaciły liczne przykłady ukazujące sposób zastosowania narzędzi internetowych w edukacji informacyjnej.

Wygłoszenie ostatniego referatu przypadło mojej osobie. W  kilkanaście  minut, które miałam do wykorzystania, dokonałam próby analizy blogosfery poświęconej information literacy.

Organizatorzy zarezerwowali czas na dyskusję, który został skrzętnie wykorzystany przez uczestników. Aktywna wymiana zdań nad problemami edukacji informacyjnej była doskonałym dopełnieniem konferencji i potwierdziła szczere zainteresowanie uczestników (głównie studentów) ideą information literacy.

Ewa Rozkosz

Dodaj komentarz

Wymagane pola oznaczone są *.


Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij aby wygenerować nowy.