Strona główna » O bibliotece » Działamy! » XXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP
  • A-
  • A
  • A+

XXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP

Dodane 15.03.2010

Prawo autorskie w bibliotece było tematem XXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Zygmunt Tobor - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego - podkreślając rolę biblioteki w procesie edukacji i znaczenie znajomości prawa autorskiego w tym zakresie.

Zawiłą tematykę prawa europejskiego wyjaśniał dr hab. Piotr Ślęzak (UŚ) w swoim referacie Polskie i unijne prawo autorskie. Powiązania pomiędzy Traktatem o Unii Europejskiej, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz dyrektywami wynikającymi z wspólnotowego ustawodawstwa zobrazowane zostały przykładami spraw sądowych. Jednak w toku prawniczego rozumowania trudno było wyłuskać istotne kwestie dla bibliotek. Stąd wykład dr Sybilli Anny Stanisławskiej-Kloc (UJ) uspokoił rozedrgane umysły. Wykład Prawne aspekty działalności bibliotek (cyfrowych i tradycyjnych) jasno i klarownie nakreślał prawa i obowiązki jakie wynikają z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) dla bibliotek. Był podstawą do omówienia tematyki domeny publicznej, dzieł osieroconych czy udostępniania multimediów co interesowało zdecydowaną większość uczestników – przekonać się można było o tym w przerwie obiadowej, podczas której rozmowy na ten temat nie milkły.

Ważną dla bibliotek sprawę negocjacji umów zarysowała Barbara Szczepańska (Kancelaria Lovellas) w referacie Licencjonowanie zasobów elektronicznych w bibliotekach. Takie kwestie jak: dostęp do baz danych, utworów w formie elektronicznej, programów i zasobów cyfrowych oparte na różnego typu licencjach są dla wielu bibliotekarzy sprawą wymagającą wsparcia prawników. Stąd skierowanie do źródeł (eIFL, IFLA, EBLIDA), w których można zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi umów licencyjnych było niezwykle pomocne. Seminarium kończył referat Andrzeja Koziary (BUŚ) pt. Praktyczne aspekty wdrażania rozporządzeń MSWiA do Ustawy o ochronie danych osobowych w bibliotekach. Prelegent poruszył istotną kwestię: jak wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych wpływa na koszty obciążające budżet biblioteki? Gdzie rozpoczyna się proces tworzenia polityki bezpieczeństwa danych przechowywanych w bibliotekach?

Liczne pytania i dyskusja na koniec spotkania pokazały, że temat jest dla nas ważny i warty kontynuowania.

Magdalena Karciarz

Dodaj komentarz

Wymagane pola oznaczone są *.


Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij aby wygenerować nowy.