Strona główna » Informator » Cennik
  • A-
  • A
  • A+

Cennik

Duplikat karty 5,00 zł
Opłata za nieterminowy zwrot egzemplarza.
Kwota naliczana za dzień / za egzemplarz
0,50 zł
Dodatkowa opłata za zagubienie lub zniszczenie egzemplarza
(koszt uzupełnienia księgozbioru)
30,00 zł
Opłata za wysłanie ponaglenia 5,00 zł
Cena wykonania kopii (skanu) dokumentu w ramach usługi
Wypożyczenia Międzybiblioteczne. 
Cena za stronę
1,00 zł
Zagubienie kluczyka do szafki 20,00 zł
Stawka za odpracowanie zobowiązań finansowych
/ za roboczogodzinę
10,00 zł

Jednorazowa opłata wpisowa dla użytkowników - studentów
innej uczelni i osób prywatnych 

10,00 zł