Strona główna » Informator » FAQ
 • A-
 • A
 • A+

FAQ

FAQ (Frequently Asked Questions)
W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


I. Zapisy

  

1. Kto może zapisać się do Biblioteki DSW?

 • pracownicy DSW (dowód osobisty),
 • studenci DSW (legitymacja lub indeks),
 • doktoranci DSW (legitymacja doktoranta, dowód osobisty),
 • studenci innych szkół wyższych (indeks z wklejoną kartą zobowiązań oraz dowód osobisty),
 • inne osoby pełnoletnie (dowód osobisty).

Do góry

2. Co jest potrzebne, aby zapisać się do Biblioteki DSW?

 • Pracownicy DSW (dowód osobisty),
 • Studenci DSW (legitymacja lub indeks),
 • Doktoranci DSW (legitymacja doktoranta, dowód osobisty),
 • Studenci innych szkół wyższych (indeks z wklejoną kartą zobowiązań oraz dowód osobisty),
 • inne osoby pełnoletnie (dowód osobisty).

Do góry

3. Czy student DSW może wypożyczać zbiory z Biblioteki DSW bez zapisywania się?

Nie. Powinien uprzednio zapisać się. W tym celu musi przyjechać osobiście do Biblioteki DSW zabierając ze sobą indeks lub legitymację studencką.

Do góry

4. Czy student innej uczelni może zapisać się do Biblioteki DSW?

Tak. Powinen w tym celu osobiście przyjechać do Biblioteki DSW zabierając ze sobą indeks z wklejoną kartą zobowiązań oraz dowód osobisty.

Do góry

5. Czy osoba nie ucząca się może zapisać się do Biblioteki DSW?

Tak. Powinna w tym celu osobiście przyjechać do Biblioteki DSW zabierając ze sobą dowód osobisty.

Do góry

6. Czy można się zapisać do Biblioteki DSW przez Internet?

Nie. Można jedynie skrócić proces zapisywania się poprzez wcześniejsze wypełnienie elektronicznego formularza zapisu.

Do góry

7. Czy trzeba wyrobić sobie kartę, aby korzystać z czytelni?

Nie. Karta potrzebna jest jedynie do wypożyczania książek.

Do góry

8. Ile kosztuje zapis do Biblioteki DSW?

Studenci innych uczelni i osoby prywatne ponoszą jednorazową opłatę wpisową
w wysokości 10,00 zł. Dla pozostałych użytkowników zapis do Biblioteki DSW jest bezpłatny.

Do góry

9. Ile czasu czeka się na wydanie karty bibliotecznej?

Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie na miejscu w trakcie zapisu.

Do góry

10. Czy karta umożliwia wypożyczanie zbiorów z innych bibliotek?

Nie. Karta obowiązuje tylko w naszej bibliotece.

Do góry

11. Czy karty z innych bibliotek umożliwiają wypożyczanie zbiorów z Biblioteki DSW?

Nie. Do wypożyczania książek i multimediów w Bibliotece DSW uprawnia wyłącznie karta wydawana podczas zapisu w tej bibliotece.

Do góry

  

II. Wypożyczenia

  

1. Ile książek mogę wypożyczyć?

 • studenci, doktoranci oraz pracownicy DSW zatrudnieni na umowę o pracę mogą wypożyczyć do 10 egzemplarzy książek,
 • studenci innych uczelni, , posiadający papierowy indeks z wklejoną kartą zobowiązań, mogą wypożyczyć do 5 egzemplarzy,
 • inne osoby pełnoletnie mogą wypożyczyć do 3 egzemplarzy.

Do góry

2. Na jak długo mogę wypożyczyć książki?

 • książki z żółtym paskiem paskiem wypożyczane są na okres 30 dni,
 • książki w czerwonym paskiem udostępniane są tylko na miejscu.

Do góry

3. Ile płyt mogę wypożyczyć?

 • studenci, doktoranci oraz pracownicy DSW zatrudnieni na umowę o pracę mogą wypożyczyć do 10 egzemplarzy,
 • studenci innych uczelni mogą wypożyczyć do 5 egzemplarzy,
 • inne osoby pełnoletnie mogą wypożyczyć do 3 egzemplarzy.

Limit wypożyczeń (10, 5, 3 egzemplarzy) jest wspólny dla płyt i książek, np. student DSW, który wypożyczył 7 książek może wypożyczyć jedynie 3 płyty.

Do góry

4. Na jak długo mogę wypożyczyć płyty?

 • płyty z żółtym paskiem paskiem wypożyczane są na okres 30 dni,
 • płyty w czerwonym paskiem wypożyczane są wyłącznie pracownikom DSW do celów dydaktycznych, na okres 10 dni,
 • płyty z czerwonym paskiem udostępniane są pozostałym użytkownikom na miejscu.

5. Czy płacę karę jeśli oddam książki/płyty po terminie?

Tak. Wysokość kary wynosi 0,50 zł za jeden dzień (za jeden egzemplarz).

Do góry

6. Co mi grozi, jeśli nie oddałem książek/płyt w terminie?

Za każdy dzień nieterminowego zwrotu książki/płyty naliczana jest kara w wysokości 0,50 zł za jeden dzień (za jeden egzemplarz).

Do góry

7. Naliczono mi karę za przetrzymanie książek/płyt, której nie zgadzam się zapłacić. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Należy napisać odwołanie do dyrektora biblioteki i pozostawić u dyżurującego bibliotekarza. Jeśli odwołanie jest rozpatrzone odmownie należy uiścić opłatę. Jeżeli czytelnik się nie zgadza z decyzją i nie chce zapłacić kary sprawa kierowana jest do firmy windykacyjnej.

Do góry

8. Zapomniałem karty. Czy mogę wypożyczyć książki/płyty?

Nie. Do wypożyczenia książek/płyt konieczne jest okazanie karty bibliotecznej, która zawiera m. in. nazwę biblioteki, imię i nazwisko użytkownika biblioteki.

Do góry

9. Po co mi karta?

Karta biblioteczna jest niezbędna do wypożyczania książek/płyt.

Do góry

10. Zgubiłem wypożyczoną książkę/płytę. Co mam zrobić?

W razie zagubienia wypożyczający zobowiązany jest uiścić równowartość egzemplarza zagubionej pozycji oraz opłatę w wysokości 30,00 zł lub odkupić identyczny egzemplarz.

Do góry

11. Zniszczyłem wypożyczoną książkę/płytę. Co mam zrobić?

W razie zniszczenia wypożyczający zobowiązany jest uiścić równowartość egzemplarza zniszczonej pozycji oraz opłatę w wysokości 30,00 zł lub odkupić identyczny egzemplarz.

Do góry

12. Czy mogę wypożyczać czasopisma?

Nie. Czasopisma udostępniane są tylko w czytelni.

Do góry

13. Czy mogę wypożyczać książki, które mają czerwony pasek?

Nie. Książki z czerwonym paskiem udostępniane są tylko w czytelni.

Do góry

14. Co oznacza czerwony pasek na książce?

Czerwony pasek oznacza, że książka dostępna jest tylko w czytelni.

Do góry

15. Co oznacza żółty pasek na książce?

Żółty pasek oznacza, że książkę można wypożyczyć na okres 30 dni.

Do góry

16. Co oznacza czerwony pasek na płycie?

Czerwony pasek oznacza, że płyta może być wypożyczona przez pracownika DSW do celów dydaktycznych na okres 10 dni, dla pozostałych użytkowników dostępna jest tylko w czytelni.

Do góry

17. Co oznacza żółty pasek na płycie?

Żółty pasek oznacza, że płytę można wypożyczyć na okres 30 dni.

Do góry

18. Czy można zamawiać książki/płyty przez Internet?

Nie. Katalog nie ma obecnie uruchomionej funkcji zamówień i rezerwacji książek.

Do góry

19. Czy można dokonać zamówienia książki/płyty przez e-mail?

Nie.

Do góry

20. Dlaczego nie można zamawiać książek/płyt przez Internet?

Ponieważ katalog nie ma obecnie uruchomionej funkcji zamówień i rezerwacji książek.

Do góry

21. Czy można prolongować książki przez Internet?

Tak. W celu przedłużenia terminu zwrotu książek należy:

 • otworzyć katalog,
 • zalogować się używając numeru karty oraz ustalonego hasła (domyślne hasło to pierwsze 3 litery nazwiska pisane małą literą, bez polskich znaków),
 • przejść do konta użytkownika (w górnym menu),
 • ponownie wprowadzić hasło,
 • wybrać w lewym menu opcję prolongaty,
 • każdą z książek prolongować osobno.

Prolongowanie nie będzie możliwe w sytuacji, gdy:

 • przekroczono termin zwrotu książki,
 • książka była prolongowana maksymalną ilość razy,
 • użytkownik ma nierozliczoną karę na swoim koncie.

Do góry

22. Czy można prolongować płyty przez Internet?

Tak, ale tylko dla płyt z żółtym paskiem. W celu przedłużenia terminu zwrotu książek należy:

 • otworzyć katalog,
 • zalogować się używając numeru karty oraz ustalonego hasła (domyślne hasło to pierwsze 3 litery nazwiska pisane małą literą, bez polskich znaków),
 • przejść do konta użytkownika (w górnym menu),
 • ponownie wprowadzić hasło,
 • wybrać w lewym menu opcję prolongaty,
 • każdą z płyt prolongować osobno.

Prolongowanie nie będzie możliwe w sytuacji, gdy:

 • przekroczono termin zwrotu płyty,
 • płyta była prolongowana maksymalną ilość razy,
 • użytkownik ma nierozliczoną karę na swoim koncie.

Do góry

23. Czy można przedłużyć termin oddania książek/płyt telefonicznie?

Tak. Należy zadzwonić do biblioteki (71 356 15 02) w godzinach jej funkcjonowania, przed terminem zwrotu książki/płyty lub po terminie jeśli łączna kara na koncie użytkownika nie przekracza 10,00 zł.

Do góry

24. Dlaczego odmówiono mi prolongaty telefonicznej książki/płyty?

Książki/płyty są prolongowane telefonicznie jedynie przed terminem ich zwrotu lub jeśli łączna kara na koncie użytkownika nie przekracza 10,00 zł.

Do góry

25. Czy można odesłać książki/płyty pocztą?

Tak. Książki/płyty można oddać drogą pocztową. O terminie zwrotu decyduje data stempla pocztowego.

Do góry

26. Czy mogę sprawdzić stan mojego konta?

Tak. Informacji o stanie konta udziela bibliotekarz. Można również samodzielnie sprawdzić stan konta. Należy w tym celu zalogować się do katalogu używając numeru karty oraz ustalonego hasła (domyślne hasło to pierwsze 3 litery nazwiska pisane małą literą, bez polskich znaków).

Do góry

27. Czy można zarezerwować sobie książki lub płyty?

Nie. W chwili obecnej nie udostępniamy takiej usługi.

Do góry

28. Jak można przedłużyć termin oddania książki?

Książki prolonguje się:

 • osobiście (przy ladzie bibliotecznej),
 • telefonicznie (71 356 15 02),
 • online (po zalogowaniu się do katalogu).

Do góry

29. Jak szuka się książek w bibliotece?

W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Sprawdzamy w katalogu czy książka jest dostępna. Spisujemy tytuł oraz numer działu i odszukujemy książkę na półce.

Do góry

30. Co zrobić, jeśli w bibliotece nie ma poszukiwanej książki?

Jeśli książka jest w katalogu, a nie można jej znaleźć we wskazanej lokalizacji należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Jeśli książki nie ma w katalogu, można zaproponować jej zakup wypełniając formularz na stronie.

Do góry

31. Nie potrafię znaleźć na półce książki. Co mam zrobić?

Jeśli książka jest w katalogu, a nie można jej znaleźć we wskazanej lokalizacji należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

Do góry

32. Co zrobić, jeśli mam uwagi do pracy bibliotekarzy?

Należy je zgłosić do dyrektora biblioteki.

Do góry

33. Szukam literatury na dany temat. Od czego mam zacząć?

Poszukiwania rozpoczynamy od katalogu biblioteki wybierając wyszukiwanie wg indeksu przedmiot lub hasło przedmiotowe.

Do góry

34. Książka jest w oprawie. Co to znaczy?

Książka na czas oprawy jest niedostępna dla użytkownika.

Do góry

35. Gdzie znajdę czasopisma?

Czasopisma znajdują się, podobnie jak książki, w wolnym dostępie.

Do góry

36. Czy można wypożyczać czasopisma?

Czasopisma dostępne są tylko w czytelni.

Do góry

37. Na jakiej podstawie naliczane są kary?

Kary naliczane są na podstawie Regulaminu Biblioteki DSW.

Do góry

38. Chciałbym dostać spis książek na dany temat, co mam zrobić?

Zestawienie bibliograficzne można stworzyć samemu korzystając z funkcji katalogu bibliotecznego. W tym celu należy:

 • otworzyć katalog,
 • wybrać w górnym menu opcję: Strategia,
 • utworzyć nową strategię klikając w "nowa",
 • wybrać wyszukiwanie wg indeksu przedmiot lub hasło przedmiotowe,
 • wprowadzić hasło przedmiotowe dla interesującego nas zagadnienia. Potwierdzić klikając w szukaj,
 • wyniki zapisać poprzez kliknięcie w ikonkę przedstawiająca notatnik i ołówek,
 • wejść do jednej ze strategii wyszukiwawczych,
 • zapisać zestawienie klikając w ikonkę z dyskietką,
 • postępować zgodnie z wyświetlonym poleceniem.

Do góry

39. Została mi naliczona kara za przetrzymane książki. Nie mam pieniędzy, aby ją zapłacić. Co mam zrobić?

Należy podpisać oświadczenie, które potwierdza przyjęcie do wiadomości naliczonej opłaty. Zaległości należy uregulować w ciągu 30 dni od daty powstania zobowiązania. Karę można uregulować przy ladzie bibliotecznej gotówką, przynosząc książki na równowartość (książki powinny być w dobrym stanie, wydane po 2002 r. o tematyce zgodnej z profilem biblioteki; o przyjęciu książek decyduje bibliotekarz) lub odpracowując karę w bibliotece (należy wcześniej ustalić z bibliotekarzem termin).

Do góry

40. W zamian za karę zostawiłem książki, lecz nie zostały one przyjęte, dlaczego?

Książki są przyjmowane, jedynie wówczas, gdy są wartościowe dla biblioteki.

Do góry

  

III. Katalog biblioteki

  

1.Co to jest katalog Biblioteki DSW?

To elektroniczna baza dostępna on-line, w której znajdują się informacje o zbiorach Biblioteki DSW. Adres katalogu to: http://katalog.dswe.pl

2. Czy muszę się logować do katalogu jeśli chcę tylko znaleźć książkę w bibliotece?

Nie.

Do góry

3. Jak mogę sprawdzić stan swojego konta w Bibliotece DSW?

W tym celu należy:

 • otworzyć katalog,
 • zalogować się używając numeru karty oraz ustalonego hasła (domyślne hasło to pierwsze 3 litery nazwiska pisane małą literą, bez polskich znaków),
 • przejść do konta użytkownika (w górnym menu),
 • ponownie wprowadzić hasło.
Do góry

4. Nie mogę się zalogować do katalogu, gdyż nie znam hasła. Skąd mogę je wziąć?

Domyślne hasło do konta to pierwsze 3 litery nazwiska pisane małą literą, bez polskich znaków. Jeśli hasło zostało zmienione należy:

 • skontaktować się z bibliotekarzem, pod nr tel. 71 356 15 02,
 • skorzystać z opcji Przypomnij hasło. Konsekwencją poprawnego wykonania tej operacji będzie nadanie przez system nowego hasła dostępu do konta czytelnika, które zostanie wysłane e-mailem do użytkownika. Jeśli użytkownik nie podał swojego adresu e-mail do wiadomości biblioteki, wiadomość nie zostanie dostarczona.

Do góry

  

IV. Inne pytania

 

1. Gdzie znajdę godziny otwarcia biblioteki?

Aktualne dane znajdują się na stronie biblioteki i na tablicach informacyjnych w siedzibie biblioteki.

Do góry

2. Gdzie znajdę adres i numery telefonów do biblioteki?

Aktualne dane deleadresowe znajdują się na stronie biblioteki i na tablicach informacyjnych w siedzibie biblioteki.

Do góry

3. Zgubiłem kartę biblioteczną - co mam zrobić?

W razie zagubienia karty należy bezwzględnie poinformować o tym bibliotekarza, który zablokuje starą i wyrobi nową kartę. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 5,00 zł.

Do góry

4. Gdzie mogę podbić kartę obiegową?

W bibliotece u dyżurującego bibliotekarza. Należy w tym celu przygotować dokument tożsamości oraz wypełniony druk karty obiegowej.

Do góry

5. Czy można kserować książki w bibliotece?

Punkt ksero znajduje się na terenie uczelni (ul. Strzegomska 55) w pobliżu auli.

Do góry

6. Ile kosztuje ksero w bibliotece?

W bibliotece nie ma ksero. Punkt ksero pobiera opłaty wg własnego cennika.

Do góry

7. Chciałbym korzystać z dostępnych baz drogą elektroniczną.

Pełna informacja o dostępie do baz elektronicznych dostępna jest tutaj.

Do góry

8. Czy można korzystać z czytelni nie korzystając ze zbiorów biblioteki?

Tak. Aby korzystać z czytelni nie jest wymagane zapisywanie się do biblioteki.

Do gór

9. Czy można korzystać z laptopa w bibliotece?

Tak. Można podłączyć laptopa do zasilania, ale nie do sieci komputerowej. 

Do góry

10. Czy na terenie Biblioteki można skorzystać z Internetu?

Tak. W bibliotece znajdują się stanowiska z dostępem do Internetu. 

Do góry

11. Czy jest możliwość wydrukowania interesujących mnie stron z dyskietki/płyty/pendrive'a?

Tak. Wydruk jest płatny, jego koszt to 0,50 zł/strona A4.

Do góry

12. Czy jest możliwość pisania pracy naukowej w Bibliotece?

Tak. Na stanowiskach internetowych zainstalowane są edytory tekstu.

Do góry

13. Czy mogę telefonicznie zarezerwować stanowisko komputerowe?

Nie. Biblioteka nie prowadzi rezerwacji miejsc przy stanowisku internetowym.

Do góry

14. Potrzebuję skorzystać z książki dostępnej na miejscu czy mogę ją wypożyczyć na noc?

Tak. Książki z czerwonym paskiem wypożyczamy godzinę przed zamknięciem biblioteki i należy je oddać najpóźniej godzinę po otwarciu biblioteki. Niedotrzymanie wyznaczonego czasu skutkuje naliczeniem kary oraz zablokowaniem możliwości otrzymywania egzemplarzy z czerwonym paskiem na noc.

Do góry

15. Mam inne pytanie.

Prosimy o wysłanie pytania za pomocą formularza.

Do góry