Strona główna » O bibliotece » Konferencje » Menedżer w bibliotece...
  • A-
  • A
  • A+

Menedżer w bibliotece - profesjonalista, aktor, lider

 


Menedżer w bibliotece - profesjonalista, aktor, lider
Wrocław, 28-29 kwietnia 2005 r.

 

Cele konferencji

Spór o kompetencje menedżerów w bibliotekach toczy się - jawnie i podskórnie - od dziesiątek lat. O ile kwestia zawodowych kwalifikacji bibliotekarzy, przynajmniej od kiedy funkcjonuje system ich edukacji zdaje się rozstrzygnięty, o tyle gdy chodzi o menedżerów, zwłaszcza stopnia najwyższego, wciąż za równoprawne uchodzą opinie, że wystarczą kwalifikacje bibliotekarskie, pomnożone o kwalifikacje menedżerskie, a dodatkowo o doświadczenie i ewentualnie predyspozycje osobowościowe, albo tylko o doświadczenie i predyspozycje kierownicze lub też, że wystarczą wyłącznie kwalifikacje kierownicze, niekoniecznie zresztą formalnie potwierdzone oraz ogólna wiedza humanistyczno-społeczna.

Współwystępowanie tych wszystkich typów kompetencji powoduje rozmaitość stylów zarządzania, klimatu i kultury organizacyjnej w bibliotekach oraz nierównomierność jakości ich pracy. Zjawisko to jest niezależne od sieci bibliotek oraz ewentualnego nad nimi nadzoru czy systemu doradztwa fachowego. To z kolei znajduje wyraz w nierównomierności zakresu i jakości świadczonych usług, co pociąga za sobą nie zawsze dostrzegalne gołym okiem szkody społeczne.

Dlatego pilną sprawą zdaje się potrzeba zdiagnozowania stanu rzeczy oraz poszukiwania dróg do konsensu środowiska zawodowego oraz specjalistów w wyłożonych w temacie kwestiach lub przynajmniej zrozumienia celowości istniejących różnic w tym względzie.

Zamiarem organizatorów konferencji jest objęcie jej tematem wszystkich występujących szczebli zarządzania, łącznie z poza- i ponadbibliotecznymi (samorządy, zarządy szkół wyższych, nadzór pedagogiczny) we wszystkich sieciach bibliotek oraz uzyskanie opinii - z właściwych im punktów widzenia - samych menedżerów, przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządowej, teoretyków zarządzania i/lub bibliotekoznawstwa oraz pracowników bibliotek, doświadczających zarówno dobrodziejstw, jak i niedogodności bycia zarządzanymi.

Wstępnie planowane są następujące sesje (a w razie większego zainteresowania sekcje) obrad:

  • Menedżer w bibliotece - predyspozycje, doświadczenie i/lub/czy kwalifikacje?
  • Jak kształcić i podnosić kwalifikacje menedżerów bibliotek?
  • Style zarządzania w bibliotece - poganiacz wołów, administrator, mistrz, przywódca czy lider (czy wszystkiego po trochu)? 

 

Organizator naukowy konferencji:
dr Stefan Kubów

Do góry


Program konferencji

28 kwietnia 2005 r.

Sesja I

Godz. 10:30-11:00 
Dr Bogusława Lewandowska (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa), Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami 
Godz. 11:00-11:30
Maja Wojciechowska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Gdańsk), Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania w pracy bibliotek
Godz. 11:30-12:00
Dr Stefan Kubów (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław), Kadra menedżerska bibliotek niepaństwowych szkół wyższych 2005  – portret zbiorowy

Godz. 12:00-12:15 Dyskusja

Godz. 12:15-12:30 Przerwa na kawę

Sesja II

Godz. 12:30-15:00
Monika Siurdyban, Warsztaty: Profesjonalna obsługa klienta biblioteki

Godz. 15:15-16:00  Obiad

Sesja III

Godz. 16:00-16:30
Ewa Otremba (Akademia Morska, Gdynia), Motywowanie – jedna z funkcji menedżera w bibliotece
Godz. 17:00-17:30 
Alina Szczotka (Uniwersytet Śląski), Sposoby motywacji pracowników – stan obecny oraz propozycje zmian

Godz. 17:30-18:00  Dyskusja 

Godz. 20:00 Uroczysta kolacja

29 kwietnia 2005 r.

Godz. 9:30-9:45
Przemówienie Rektora DSWE TWP prof. dra hab. Roberta Kwaśnicy 

Sesja IV

Godz. 9:45-10:15
Anna Obrzut, Bogumiła Urban (Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów), Wpływ menedżera na rozwój biblioteki uczelnianej
Godz. 10:15-10:45
Joanna Wróbel (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec), Miejsce problematyki zarządzania i marketingu w programie studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Śląskim na tle porównawczym 

Godz. 11.00-11.15 Dyskusja 

Godz. 11:15-11:45 Przerwa na kawę. Zwiedzanie Biblioteki DSWE TWP

Sesja V 

Godz. 11:45-12:15
Bożena Grocholska (Politechnika Wrocławska), Mobbing – odkrycie psychologów czy stara prawda?
Godz. 12:15-12:45
Paweł Kubów (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław), Kapitał społeczny jako instrument marketingu biblioteki
Godz. 12:45-13.30
Duklana Janina Piskorska (Uniwersytet Wrocławski), Zachowania bibliotekarzy przy księgozbiorach niezabezpieczonych

Godz. 13:30-14:00 Dyskusja. Podsumowanie konferencji 

Godz. 14:00 Obiad

Do góry


Miejsce obrad

Budynek DSWE TWP, Wrocław, ul. Wagonowa 9

Do góry


Kontakt

Dr Stefan Kubów - opieka merytoryczna  stefan.kubow@dswe.wroc.pl

Magdalena Karciarz  magdalena.karciarz@dswe.wroc.pl

Paweł Kubów - opłaty (Faktury VAT)  pawel.kubow@dswe.wroc.pl

Bogdan Kalinowski  bogdan.kalinowski@dswe.wroc.pl 

Do góry