Strona główna » O bibliotece » Konferencje » Zarządzanie Kadrami...
  • A-
  • A
  • A+

Zarządzanie Kadrami w Bibliotece

 


Zarządzanie Kadrami w Bibliotece
Lądek Zdrój, 12-13 października 2006 r.

 

Cele konferencji

Polityka kadrowa w bibliotekach, zwłaszcza dobór kadry kierowniczej oraz selekcja i system awansowania pracowników stanowią przedmiot nieustannej krytycznej uwagi większości środowiska zawodowego.

Szczególnie pilnie i krytycznie obserwowane jest zjawisko zatrudniania w bibliotekach i powoływania na stanowiska osób bez wymaganych kwalifikacji, w sytuacji gdy na rynku pracy przybywa co roku kilkaset osób wykształconych do tego zawodu. Z dyskusji w środowisku zawodowym (np. Forum EBIB) wynika, że w bibliotekach szwankuje na ogół zarządzanie rozwojem zawodowym pracowników, okresowe oceny pracowników należą do wyjątków, a bogaty arsenał narzędzi motywacji do pracy i samorozwoju wykorzystywany jest w niewielkim stopniu.

Z drugiej strony natomiast obserwuje się powolne wkraczanie problematyki zarządzania i marketingu do refleksji naukowej związanej z biblioteką i działalnością informacyjną, do programów akademickiego kształcenia bibliotekarzy, a w pewnym stopniu także do praktyki zarządzania bibliotekami.

Jednak kwestia zarządzania kadrami w bibliotekach stanowi dotąd tylko pewien, niezbyt znaczący nurt publicystyki zawodowej, do której asumpt stanowią zwykle przypadki patologii w obsadzaniu stanowisk kierowniczych oraz mobbingu pracowniczego.

Planowana konferencja, ma kilka celów:

  • zainteresowania teoretyków i praktyków bibliotekarstwa naukową problematyką zarządzania kadrami i stworzenie może stałego? Forum ich spotkań, 
  • ujawnienie pierwszych prób naukowej refleksji nad tymi zagadnieniami i stworzenie inspiracji do badań w tym zakresie,
  • ukazanie możliwości zastosowań dobrych wzorów w praktyce zarządzania pracownikami bibliotek.

Stefan Kubów

Do góry


Program konferencji

11 października 2006 r.

Godz. 20:00 Wieczór integracyjny

12 października 2006 r.

Godz. 9:15-10:00 Rejestracja uczestników

Sesja I. Moderator - Bogumiła Urban

Godz. 10.00-11.45 Powitanie uczestników

Godz. 10:50-11:10
Dr J. Kamińska (Uniwersytet Śląski), Kapitał intelektualny w bibliotece
Godz. 11:10-11:30
Dr M. Kisilowska (Uniwersytet Warszawski), Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawodu: wybrane sposoby rozwoju kadr jako narzędzia zarządzania wiedzą 

Godz. 11:30-11:45 Przerwa na kawę

Sesja II. Moderator - Bogumiła Urban

Godz. 11:45-12:05
Dr B. Żołędowska-Król (Uniwersytet Śląski), Badanie opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w bibliotece
Godz. 12:05-12:20
Prezentacja sponsora - MAX ELEKTRONIK 
Godz. 12:20-12:40
A. E. Adamczyk, A. Bajor (Uniwersytet Śląski), Etyczne problemy kompleksowego zarządzania jakością (TQM)

Godz. 13:00-13:30 Dyskusja

Godz. 13:30-14:00 Obiad

Godz. 14:00 Wycieczka do Kłodzka (ok. 2,5 godz.)

Sesja III. Moderator - Joanna Kamińska

Godz. 17:00-17:20
E. Czerwińska, A. Kmiecik (Politechnika Opolska), Rozwój zawodowy pracowników elementem ZZL w bibliotekach
Godz. 17:20-17:40
Dr M. Przastek-Samokowa (Uniwersytet Warszawski), Badanie satysfakcji użytkowników jako metoda określania potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy
Godz. 17:40-18:00
Prezentacja sponsora - CHRIS 

Godz. 18:00-18:10 Dyskusja

Godz. 18:10-18:25 Przerwa na kawę

Sesja IV. Moderator - Joanna Kamińska

Godz. 18:25-18:45
Dr S. Kubów (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), Ocenianie pracowników biblioteki jako pracowników wiedzy
Godz. 18:45-19:05
B. Urban (Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów), Ocenianie pracowników biblioteki – zagadnienia metodyczne na przykładzie Biblioteki WSB w Poznaniu – Wydz. Zam. w Chorzowie

Godz. 19:05-19 Dyskusja 

Godz. 20:00 Uroczysta kolacja

13 października 2006 r.

Sesja I. Moderator - Bożena Jaskowska

 Godz. 9:30-9:50
Dr M. Wojciechowska (Politechnika Gdańska), Zespoły zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów
Godz. 9:50-10:10
I. Bągalska (Uniwersytet Śląski), Analiza pracy podstawą zarządzania ludźmi
Godz. 10.10-10.30
M. Karciarz (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), Test kompetencji – instrumentem zarządzania
Godz. 10:30-10:45 Prezentacja sponsora - LIFT Poznań

Godz. 10:45-11:00  Dyskusja. Przerwa na kawę

Sesja II. Moderator - Dr Stefan Kubów

Godz.  11:00-11:20
B. Jaskowska (Uniwersytet Rzeszowski), Nie tylko intelekt czyli o roli inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej
Godz. 11:20-11:40
A. Stefanik (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu), Kierownik, dyrektor, szef biblioteki – jaki powinien być? 
Godz. 11:40-12:00
A. Łagodzińska (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Kierowanie małym zespołem ludzi – z praktyki zarządzania kadrami w bibliotece
Godz. 12:00-12:20
A. Obrzut (Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów), Etyczne zarządzanie pracownikami w bibliotece

Godz. 12:30-12:45 Dyskusja. Przerwa na kawę

Sesja III. Moderator - Dr Stefan Kubów

Godz. 12:45-13:05
J. Sobielga (Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej), System i strategia: słowa kluczowe dla zarządzających i zarządzanych w bibliotece akademickiej
Godz. 13:05-13:35
J. Wróbel (I Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w Mikołowie), Dokształcanie bibliotekarzy dzięki wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej

Godz. 13:35-14:00 Dyskusja 

Godz. 14:00 Obiad

Godz. 15:00 Wyjazd do Wrocławia

Do góry


Miejsce obrad

Dzień I: Hotel „Campanile”, Wrocław,  ul. Władysława Jagiełly 7 
Dzień II: Budynek DSWE TWP, Wrocław, ul. Wagonowa 9

Do góry


Organizatorzy

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Komisja Zarządzania i Marketingu przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Do góry

Do góry


Fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji na stronie.

Do góry


Kontakt

Dr Joanna Kamińska kaminska@us.edu.pl

Dr Stefan Kubów stefan.kubow@dswe.wroc.pl 

Bogumiła Urban bogumila.urban@chorzów.wsb.pl

Do góry