Strona główna » O bibliotece » Pracownicy » Magdalena Karciarz
 • A-
 • A
 • A+

Magdalena Karciarz

Publikacje recenzowane

 1. KARCIARZ M., DUTKO M., Funkcjonalność stron WWW bibliotek niepaństwowych szkół wyższych a ich wizerunek w środowisku elektronicznym na podstawie wybranych przykładów. [W:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej, pod red.: Beaty Antczak-Sabali, Małgorzaty Kowalskiej, Lucyny Tkaczyk. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 345-360.
 2. KARCIARZ M., DUTKO M., Oblicza sieci. Ewolucja interfejsu stron WWW. [W:] WWW – w sieci metafor, strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008, s. 113-124.
 3. KARCIARZ M., Etyka w zarządzaniu biblioteką – podstawowe pytania. [W:] Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność: materiały konferencyjne, pod red. Haliny Ganińskiej. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 135-139.
 4. KARCIARZ M., KALINOWSKI B., Wykorzystanie elektronicznych źródeł informacyjnych do pracy z użytkownikiem na podstawie strony Biblioteki DSWE. [W:] Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, oprac. materiałów Ewa Bieniasz, Krystyna Serwatko, Bożena Jaskowska. Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 249-254.
 5. KARCIARZ M., Koherencja w zawodzie bibliotekarza, W: Bibliotekarz: zawód czy powołanie, pod red. nauk. Marcina Geryka. Gdańsk: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 2010, s. 277-286.
 6. KARCIARZ M., Miejsce w szeregu. O wartościach etycznych w kulturze organizacyjnej. [w:] Kultura organizacyjna w bibliotece, red. Halina Brzezińska-Stec. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. s. 106-111.
 7. KARCIARZ M., PIOTROWSKA R., Universum písomníctva v ére elektronickej komunikácie. "Knižnica" Martin (Słowacja): Biblioteka Narodowa, 2009, nr 7, s. 25-29.
 8. Karciarz M., Praktyczne ISO w bibliotece. [W:] Standardy w bibliotekach naukowych: stan obecny i perspektywy, red. Teresa Urszula Szmigielska. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2007, s. 85-99.
 9. Karciarz M., Struktura katalogów internetowych na przykładzie wybranych portali. "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Refleksje społeczno-gospodarcze" T. 6, 2005, s. 142-147.

Publikacje popularno-naukowe

 1. KARCIARZ M., Autorytet, motywacja i doświadczenie w pracy naukowej bibliotekarzy. [W:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: teoria a praktyka, red. Maria Czyżewska. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 135-139.
 2. KARCIARZ M., Badanie źródeł e-informacji. „Biuletyn EBIB” 2007, nr 3(84). Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2007/84/a.php?karciarz
 3. KARCIARZ M., Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś k. Krakowa, 8-10.09.2010). "Zarządzanie Biblioteką" (Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku) 2010, nr 72, s. 149-157.
 4. KARCIARZ M., DUTKO M., Informacja w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 5. KARCIARZ M., Dyplomowany.pl - jak to się zaczęło... "Biuletyn EBIB" 2010, nr 5(114). Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2010/114/a.php?karciarz
 6. KARCIARZ M., Finanse w bibliotece, red. Zdzisław Gębołyś. Warszawa: Verlag Dashöfer, 2008, rozdz. 3.6, 5.1.2, 6.
 7. KARCIARZ M., Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś k. Krakowa, 8-10.09.2010) pt. Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. "Biuletyn EBIB" 2010, nr 8(117). Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2010/117/a.php?karciarz
 8. KARCIARZ M., Zawód bibliotekarz: świadomość i tożsamość. "Bibliotekarz" 2006, nr 10, s. 11-14.

Konferencje i seminaria

 1. Kształcenie pracowników książki i informacji – realia i marzenia. Katowice, 22.4.2004.
 2. VI Konferencja Bibliotek Szkół Niepaństwowych. Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych. Białystok, 8-10.9.2004 (referat).
 3. Biblioteki i media: biblioteka w mediach – media w bibliotece. Wrocław, 4-5.11.2004 (organizacja i referat).
 4. Menedżer w bibliotece – profesjonalista, aktor, lider. Wrocław, 28-29.4.2005 (organizacja, referat).
 5. Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich. Czarna-Rzeszów, 1-3.6.2005 (referat).
 6. Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Poznań, 15-17.6.2005 (referat).
 7. VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych. Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Ustroń-Dąbrowa Górnicza, 8-9.09.2005.
 8. Wpływ koncepcji innowacyjnych oraz polityki na działalność bibliotek – poglądy i strategie. Warszawa, 13-14.10.2005.
 9. Marketing Personalny. Poznań, 30.11.2005.
 10. Baza EBSCO. Wrocław, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 6.12.2005.
 11. Żeglowanie z Technologią Informatyczną: konferencja metodyczna. Wrocław, 25.03.2006.
 12. Spotkanie Koła SBP przy IBiIN UŚ. Katowice, 4.4.2006 (referat: Zawód bibliotekarz: świadomość i tożsamość).
 13. Jak informacja kształtuje naszą rzeczywistość? Chorzów, 5.4.2006.
 14. Języka a multimedia. Duszniki Zdrój, 8-10.05.2006 (referat).
 15. VIII Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych. Standardy i normy prawne w bibliotekach uczelnianych. Stan obecny i przyszłość. Warszawa, 22-24.6.2006 (referat).
 16. Kształtowanie wizerunku biblioteki: ogólnopolskie seminarium. Białystok, 14-15.9.2006 (referat).
 17. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Lądek Zdrój, 11-13.10.2006 (organizacja, referat).
 18. 50-lecie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 9.12.2006.
 19. Psychologia w Bibliotece. X Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP. Chorzów, Wyższa Szkoła Bankowa, 13.4.2007 (referat).
 20. Konserwatywnie czy innowacyjnie? Różnorodne aspekty zarządzania firmą. Chorzów, Wyższa Szkoła Bankowa, 20.4.2007.
 21. Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok, Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku, 4-6.6.2007 (referat).
 22. Informacja w świecie cyfrowym. Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu, 3.3.2008.
 23. X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych. Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność. Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa, 9-11.6.2008 (referat, prezentacja jubileuszowa).
 24. III Łódzka Konferencja Biblioteczna Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. Łódź, Politechnika Łódzka, 25-27.6.2008 (sesja posterowa).
 25. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Poznań, 13.11.2008.
 26. Z problematyki psychologii pracy bibliotekarzy: etyka zawodowa, syndrom „wypalenia zawodowego”, rozwiązywanie sytuacji trudnych. Łódź, 18.11.2008 (referat).
 27. Bibliotekarz - zawód czy powołanie. Gdańsk, 2-4.9.2009 (referat).
 28. XI Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. Społeczny i akademicki kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich. Wrocław, 8-10.6.2009 (organizacja).
 29. Andrzej Tomaszewski o swojej pracy. Wrocław, 16.10.2009.
 30. Czytanie – Czytelnictwo – Czytelnik. Wrocław, 1-3.12.2009.
 31. Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy. Wrocław, 17.2.2010.
 32. Otwarte Zasoby Edukacyjne – seminarium. Wrocław, 19.2.2010.
 33. Prawo autorskie w bibliotekach – seminarium. Katowice, 24.2.2010.
 34. Europejski Kongres Kultury. Wrocław, 8-11.9.2011.
 35. VI Forum Młodych Bibliotekarzy. Otwarci.eu. Poznań, 15-16.9.2011 (warsztaty: Bibliotekarz też człowiek - o postawie w pracy).