Strona główna » O bibliotece » Pracownicy » Małgorzata Podgórska
 • A-
 • A
 • A+

Małgorzata Podgórska

Publikacje recenzowane

 1. PODGÓRSKA M., Wrocławscy bibliotekarze w nauce i dydaktyce polskiej. "Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia" 2007, z. 3, s. 161-175.
 2. PODGÓRSKA M., ANDREJÓW-KUBÓW A., Próba stworzenia wizerunku Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu w kontekście strategii promocyjnej uczelni. [W:] Marketing biblioteczny rozważania, dyskusje, konteksty, [red.] M. Wojciechowska. Gdańsk: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, 2007, s. 165-183.
 3. PODGÓRSKA M., Potrzeby informacyjne współczesnego użytkownika – rozważania na przykładzie biblioteki naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. [W:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych – teoria a praktyka: Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych, [red.] M. Czyżewska. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005, s. 31-40.
 4. PODGÓRSKA M., Wrocławscy bibliotekarze w nauce i dydaktyce polskiej. [W:] Wizerunek bibliotekarza, red. Joanna Czyrek, Bożena Górna. Wrocław: Wydawnictwo TArt, 2006, s. 161-175.

Publikacje popularno-naukowe

  Konferencje i seminaria

  1. XVIII Konferencja. Informatyka w Szkole. Toruń, 18-21.9.2002.
  2. Marketing i jakość usług bibliotek akademickich.  IV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych we Wrocławiu. Wrocław, 9-11.5.2002 (referat).
  3. Bibliotekarz w świecie wartości. Wrocław, 15-16.5.2003 (organizacja).
  4. V Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. Zarządzanie  strategiczne w bibliotece naukowej, Poznań-Kiekrz, 11-12.9.2003.
  5. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej. Wrocław, 25-26.9.2003.
  6. VI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych. Białystok, 08-10.9.2004.
  7. Biblioteki i media: biblioteka w mediach – media w bibliotece. Wrocław, 04-05.11.2004.
  8. Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych.  Zielona Góra, Słubice, Frankfurt, 21-22.4.2005.
  9. Bibliologia współczesna początku 21 wieku? Wrocław, 24.6.2005.
  10. Konferencja o bibliotekach XXI wieku. Wizja a rzeczywistość. Wrocław, 02.12.2005.
  11. Język@multimedia 2 : WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Duszniki Zdrój, 8-10.05.2006 (referat).
  12. Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych. Toruń, 9-11.6.2008.
  13. Marketing i reklama w bibliotece. Gdańsk, 28.1.2007 (referat).
  14. Partnerzy bibliotek. IX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych. Sosnowiec, 20-21.9.2007.
  15. XI Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. Społeczny i akademicki kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich. Wrocław, 8-10.6.2009 (organizacja).

  Próba stworzenia wizerunku biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu w kontekście strategii promocyjnej uczelni, Gdańsk, 16.1.2007 [?]

  Wyjazdy studyjne

  1. Wyjazd studyjny w ramach programu ERASMUS. Malmo, 8-15.5.2011.