Strona główna » Zbiory » E-źródła » IBUK Libra - dostępne publikacje
 • A-
 • A
 • A+

IBUK Libra - dostępne publikacje

IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!

Wykaz publikacji, do których biblioteka wykupiła dostęp online na platformie IBUK Libra w 2018 roku:

   

  1. (oprac. zbiorowe), 2013, Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej, Wydawnictwo Verlag Dashofer.
  2. Angrosino M., 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  3. Barbour R., 2011, Badania fokusowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Benner D., 2015, Pedagogika ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
  5. Brzezińska A., Ziółkowska B., Appelt K., 2015, Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  6. Brzeziński J., 2011, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Brzeziński J., 2013, Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  8. Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.), 2016, Psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Falkiewicz-Szult M., 2007, Przemoc symboliczna w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  10. Flick U., 2012, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  11. Jarema M., 2011, Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
  12. Jaros I., Gliwa R., 2016, Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  13. Jemielniak D. (red.), 2012, Badania jakościowe T.1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  14. Jędrzejko M. Z., Kowalski M., Rosik B. P., Zagajewski T., 2016, Narkotyki i dopalacze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
  15. Juszczyk S., 2014, Badania jakościowe w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  16. Kaczmarczyk M., Boczkowska M. (red.), 2015, Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
  17. Kierczak U., 2013, Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik metodyczny, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  18. Kowalczyk M., 2014, Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  19. Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  20. Kwieciński J., Tomczak M., Łuczak M. (red.), 2014, Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria – praktyce, Wydawnictwo PWSZ w Koninie.
  21. Leathers D. G. (red.), 2017, Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  22. Lisowska-Magdziarz M., 2006, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  23. Litwin M.,, Małecka-Tendera E., Matusik P., 2011, Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
  24. Łobocki M., 2013, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  25. Łobocki M., 2013, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  26. Mikiewicz P., 2016, Socjologia edukacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  27. Nalaskowski A., 2017, Edukacja, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  28. Nowak S., Metodologia badań społecznych, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  29. Nowotniak J., 2012, Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  30. Pospiszyl I., 2009, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  31. Potulicka E.,, Rutkowiak J., 2010, Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  32. Rabiański R., 2015, Historia muzyki rozrywkowej w zarysie, Wydawnictwo Diversitas.
  33. Sikorska I., 2010, Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  34. Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  35. Silverman D., 2012, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  36. Szulakiewicz  W. (red.), 2015, Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłowe i bibliograficzne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  37. Śliwerski B., 2013, Pedagogika ogólna: podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
  38. Trypuć T., 2014, Niezbędnik o dysleksji i terapii, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo.
  39. Urbaniak-Zając D., Kos E., 2013, Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  40. Wojciszke B., 2009, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  41. Zimbardo Ph. G., Gerrig R. J., 2012, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  42. Zimbardo Ph. G., Johnson R. L., McCann V., 2017, Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

   Korzystaj z platformy IBUK Libra:

   • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu 
   • na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie 
   • gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, biblioteka – wszędzie, gdzie masz Internet

   Stwórz własną półkę z książkami myIBUK i pracuj z tekstem:

   • dodawaj zakładki
   • rób notatki bezpośrednio w tekście
   • wyszukuj słowa i frazy 
   • taguj ważne fragmenty
   • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach i encyklopediach PWN

   Zapraszamy do biblioteki po szczegółowe informacje.