Strona główna » Zbiory » E-źródła » Lista baz
  • A-
  • A
  • A+

Lista baz

Alfabetyczny wykaz licencjonowanych baz danych dostępnych w sieci uczelnianej DSW oraz wybrane bazy Open Access (dostępne nieodpłatnie w Internecie).

Baza Zawartość Dziedzina Dostęp Opis bazy
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science) baza abstraktowo - bibliometryczna nauki humanistyczne DSW opis
CEON baza pełnotekstowa (e-książki, artykuły, dysertacje i in.) interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Czasopisma elektroniczne AGH

baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)

interdyscyplinarna (głównie nauki techniczne)
otwarty dostęp
DART-Europe baza pełnotekstowa
(rozprawy naukowe)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Directory of Open Access Books baza pełnotekstowa
(e-książki)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Directory of Open Access Journals baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Directory of Open Access Repositories baza pełnotekstowa
(repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
EBSCOhost baza pełnotekstowa i abstraktowa
interdyscyplinarna

DSW

dostęp z komputerów domowych dla studentów i pracowników DSW

opis
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Elsevier baza pełnotekstowa i abstraktowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna DSW opis
Emerald baza pełnotekstowa i abstraktowa
(e-czasopisma)
zarządzanie DSW opis
EZB Free Access Journals baza pełnotekstowa i abstraktowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
IBUK Libra

baza pałnotekstowa
(e-książki)

interdyscyplinarna

DSW

dostęp z komputerów domowych dla studentów i pracowników DSW

opis
Internetowy System Aktów Prawnych baza pełnotekstowa
(akty prawne)
prawo otwarty dostęp
JSTOR

baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)

interdyscyplinarna otwarty dostęp (na zasadach określonych w programie Register & Read) opis
OAIster baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Open J-Gate baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
oPUB baza pełnotekstowa (publikacje pracowników i doktorantów DSW) interdyscyplinarna otwarty dostęp
Otwórz Książkę baza pełnotekstowa
(e-książki)
interdyscyplinarna otwarty dostęp opis
Science baza pełnotekstowa
(e-czasopisma)
nauki przyrodnicze DSW opis
Science Citation Index Expanded (Web of Science) baza abstraktowo - bibliometryczna interdyscyplinarna (głównie nauki ścisłe, techniczne i medycyna)
DSW opis
Social Science Citation Index (Web of Science) baza abstraktowo - bibliometryczna nauki społeczne DSW opis
Springer baza pełnotekstowa i abstraktowa
(e-czasopisma)
interdyscyplinarna DSW opis