Strona główna » Zbiory » Układ zbiorów na regałach
  • A-
  • A
  • A+

Układ zbiorów na regałach

 

Książki znajdujące się w Bibliotece DSW rozlokowane są w podanych poniżej działach:

0 Nauka. Wiedza. Książka. Promocja nauki. Badania. Informacja

004 Informatyka. Oprogramowanie. Grafika komputerowa. Rzeczywistość wirtualna

005 Zarządzanie. Jakość. Mediacje. Biurokracja. Zarządzanie personelem. Biznesplan

008 Kultura. Cywilizacja. Postęp. Socjologia i filozofia kultury

01 Bibliografie. Katalogi księgarskie

02 Bibliotekoznawstwo. Bibliotekarstwo. Czytelnictwo. Digitalizacja zbiorów

05 Media. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo. Prasoznawstwo

1 Filozofia. Metafizyka. Światopogląd

16 Logika. Sądy logiczne. Wnioskowanie

17 Etyka. Moralność. Etyka ogólna

159.9 Psychologia. Asertywność. Emocje. Parapsychologia

2 Religia. Mitologie. Mity. Religie. Sekty. Teologia

303 Metodologia badań. Metody. Techniki. Narzędzia

305 Gender study. Problematyka płci

316 Socjologia. Prezentacje. Stereotyp. Komunikacja społeczna

32 Nauki polityczne. Polityka. Państwo. Stosunki międzynarodowe

33 Nauki ekonomiczne. CV. Handel. Marketing. Mobbing

336 Finanse. Bankowość. Podatki. Fundusze europejskie. Kredyty. Pieniądz. Prawo bankowe i finansowe

34 Nauki prawne. Prawo. Ogólne zagadnienia prawa człowieka. Sądownictwo

341 Prawo międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne. Prawo UE

342 Prawo konstytucyjne. Prawa człowieka. Struktura państwa

343 Prawo karne. Kryminologia. Przestępczość. Prawo gospodarcze, handlowe, karne skarbowe

347 Prawo cywilne. Nieruchomości. Prawo rodzinne. Prawo spadkowe. Rozwód. Separacja

349 Prawo pracy. Bezrobocie. BHP i PPoż. Praca i kadry

35 Policja. Wojskowość.  Bezpieczeństwo. Siły zbrojne. Służby mundurowe. Terroryzm

351 Administracja. Nadzór i kontrola administracyjna. Postępowanie administracyjne. Prawo administracyjne. Samorząd terytorialny

36 Polityka społeczna. Bezdomność. Opieka społeczna. Przemoc. Wolontariat. Wykorzystanie seksualne

37 Oświata i wychowanie. Pedagogika. Historia wychowania

37.01 Metodyka nauczania. Nauczanie poszczególnych przedmiotów

37.06 Nauczyciele. Szkoła. Uczniowie. Oceny szkolne. Życie uczniów

37.06 P Programy nauczania

373 Wychowanie przedszkolne. Nauczanie początkowe. Nauka pisania i czytania

373 P Podręczniki

374 Oświata pozaszkolna. Edukacja obywatelska, ekologiczna, regionalna. Kształcenie dorosłych

376 Szkolnictwo specjalne. Rewalidacja. Resocjalizacja

377 Szkolnictwo zawodowe. Szkoły zawodowe

378 Szkolnictwo wyższe. Studenci. Dydaktyka szkoły wyższej

39 Etnografia. Etnologia. Folklor. Moda. Obyczaje

5 Nauki przyrodnicze. Geodezja. Kartografia. Matematyka. Ochrona środowiska. Zagospodarowanie przestrzeni

61 Medycyna. Biotechnologia. Terapie. Zdrowie

613 Uzależnienia. Alkoholizm. Nałogi. Narkomania. Nikotynizm

62 Inżynieria. Technika. Design. Nauki techniczne. Typografia

659 Reklama. Public Relations. Kształtowanie opinii. Informacja biznesowa

7 Sztuka. Architektura. Artyści. Fotografia. Malarstwo

78 Muzyka. Historia muzyki. Muzycy. Rodzaje muzyki

791 Kino. Aktorstwo. Film. Kinematografia

792 Teatr. Artyści teatralni. Przedstawienia. Rodzaje teatru. Scenografia

796 Sport. Gry ruchowe. Kultura fizyczna. Rekreacja. Sportowcy

80 Językoznawstwo. Filologia. Gramatyka. Języki

80 P Języki obce. Podręczniki

82 Nauka o literaturze. Historia literatury. Literatura piękna. Rodzaje i gatunki literackie

82 T Teksty literackie. Beletrystyka

91 Geografia. Mapy. Przewodniki

93/94 Historia. Archiwistyka. Historia Polski. Historia powszechna. Nauki pomocnicze historii


Dla wybranych kategorii zbiorów utworzyliśmy odrębne działy, poprzedzone następującymi skrótami:

Albumy Wydawnictwa bogato ilustrowane

Inf. Informatorium. Encyklopedie. Leksykony

Cz. Czasopisma

M. Multimedia. Płyty CD i DVD. Kasety Video

Seg. Segregatory


Przed numerami działów niekiedy występują dawne oznaczenia W i C:

W - książka przeznaczona do wypożyczenia, oklejona żółtym paskiem

C - książka przeznaczona do korzystania na miejscu, oklejona czerwonym paskiem


W związku z otwarciem biblioteki Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku, przed numerami działów będą występowały następujące oznaczenia:

KLO - oznacza książki dostępne w Bibliotece w Kłodzku

WRO - oznacza książki dostępne w Bibliotece we Wrocławiu

Brak oznaczenia jest równoznaczny z dostępnością książki we Wrocławiu.