Strona główna » Zbiory » Wypożyczenia międzybiblioteczne
  • A-
  • A
  • A+

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka DSW prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe dla swoich czytelników oraz udostępnia swe zbiory bibliotekom spoza Wrocławia. Szczegóły dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych.

Przed złożeniem zamówienia użytkownik powinnien upewnić się, czy poszukiwana pozycja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki DSW, a także w pozostałych bibliotekach wrocławskich.

W celu ustalenia lokalizacji poszukiwanych materiałów można skorzystać z katalogów on-line:

 


Zamówienia - informacje dla użytkowników Biblioteki DSW

Zamówień należy dokonywać osobiście w Bibliotece DSW, podając

pełne dane bibliograficzne:

  • książka (nazwisko autora, redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawnictwo),
  • kserokopia (nazwisko autora, redaktora, tytuł artykułu, tytuł i numer czasopisma, rok wydania, numery stron).

oraz swoje dane kontaktowe:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu

Czas realizacji zamówienia: około dwóch tygodni

Materiały sprowadza się na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą, a prolongata może być dokonana tylko za jej zgodą. Wypożyczone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni.

 


Zamówienia - informacje dla bibliotek

Ze względu na problemy techniczne - zamówienia prosimy kierować bezpośrednio na adres email podany powyżej